Mediacje


Czy warto rozwiązywać konflikty w samotności?
Czy warto brać na siebie wyłączną odpowiedzialność za szukanie rozwiązań konfliktu?

Wprowadzenie

Ludzie pozostający w konflikcie czasem samotnie spychają problem głęboko bez rozwiązania lub częściej szukają rozwiązań w sądzie. Pocieszające jest jednak to, że wzrasta zainteresowanie inną formą rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja. Mediacja odnosi się z pełnym szacunkiem do autonomii osoby ludzkiej, jej przekonań, swobód i zamierzeń, bez ingerencji w jej światopogląd.

Parę słów o nas

Agnieszka Harasimiuk
tel.: 509 938 277
email: aharasimiuk@wp.pl
Krzysztof Cholewa
tel.: 501 575 693
email: krzysztofcholewa@wp.pl

Jesteśmy mediatorami Polskiego Centrum Mediacji. Zajmujemy się mediacjami od 2005 roku. Mamy uprawnienia do prowadzenia mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych oraz z nieletnimi.

Prowadzimy mediacje kierowane przez Sąd oraz mediacje prywatne. W kręgu naszych największych zainteresowań są mediacje rodzinne oraz mediacje z nieletnimi.

Prowadzimy również warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej dotyczące komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów bez przemocy poprzez mediację.

Jesteśmy przekonani, że mediacja może pomóc ludziom poczuć się wolnymi od konfliktów niszczących ludzkie życie.

W celu umówienia spotkania wstępnego, bądź uzyskania informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów lub na adresy e-mailowe.